Wednesday, May 21, 2008

Du ska få æi nye blæie

Mel. Du skal få en dag i mårra

De va en gong eŋ liti gut
so va so trist å læi.
Han hadde bløytt til blæia si
å følte sej so våt.
Haŋ visste ičče arme råd
men skræik ti pappa'n siŋ
so ville roe guti ne
å song so diŋŋe song...

Du ska få æi nye blæie
so torr å ubrukt står
å ej ska sorre ne ront stompi diŋŋ.
Å om de ičče går so bra
å du værte like våt (el. so må du sæi i frå)
so ska ej kåme springande
me nye blæie til dej.
Ja, då fe du nye blæie
so ræin å ubrukt står
å ej ska sorre ne ront stompi diŋŋ.

2 comments:

Inge said...

M, not I - much appreciated! I think the original is the Norwegian national anthem, no?

Alphapenguin said...

For the benefit of the non-Norwegians that may stumble across this: "Du skal få en dag i morra" is a treasured piece of Norwegian music written by Alf Prøysen, but it's not the anthem.

The official anthem is "Ja, vi elsker dette landet.

Also, bravo to Gard on an excellent adaption of the song.