Wednesday, May 21, 2008

Du ska få æi nye blæie

Mel. Du skal få en dag i mårra

De va en gong eŋ liti gut
so va so trist å læi.
Han hadde bløytt til blæia si
å følte sej so våt.
Haŋ visste ičče arme råd
men skræik ti pappa'n siŋ
so ville roe guti ne
å song so diŋŋe song...

Du ska få æi nye blæie
so torr å ubrukt står
å ej ska sorre ne ront stompi diŋŋ.
Å om de ičče går so bra
å du værte like våt (el. so må du sæi i frå)
so ska ej kåme springande
me nye blæie til dej.
Ja, då fe du nye blæie
so ræin å ubrukt står
å ej ska sorre ne ront stompi diŋŋ.