Friday, December 19, 2008

The little sun

This is the English translation of "Den vesle sola" posted December 15th.

Once upon a time, there was a sun who was so very small. Indeed, she was the smallest sun in the street. But there was no lack of ambitions. She had great plans to shine up there in the sky, so that she'd become known in the entire world.

All the children in the street made fun of her. They couldn't imagine that anything would ever become of her. Particularly the moons were bad to her. All but one moon, who was also being teased because he only rotated round Pluto instead of a «real» planet.

It was this friendship that made it possible for the little sun to accompany Nix one night and try out the job as a moon. It didn't go to well, though. The sun was born sun and will always be one. She shined so brightly round Pluto that the astronomers started fighting. Nix almost lost his job. And the little sun had no other choice than to find a sun job.

He first tried in Brazil, but they wanted a strong and powerful sun, and preferably one who knew samba. In Spain, they wanted a macho sun who could bring some heat to the beaches. And in England they didn't want any sun. The British only wanted rain and fog. France wanted a sun who drank wine, and the little sun was too young for that kind of stuff.

Austria wanted that their sun should wear lederhosen, so the little sun didn't even apply for that one. China already had a dragon who gave them all the light and warmth they wanted. India had all the stars in Bollywood, and Japan had their streets filled with neon advertising signs. The future looked grim and dark for the little sun.

There was only one job left, a job that nobody else wanted. But the little sun enjoyed her new found job. It was a part time job, doing the night shift in the far north.

Monday, December 15, 2008

Den vesle sola

Det var ein gong ei sol som var så veldig lita. Ja, ho var den minste sola i gata. Men ambisjonane mangla det ingenting på. Ho hadde store planar om å skine slik på himmelen at ho kom til å verte verdskjend.

Alle barna i gata til denne sola lo av henne. Dei kunne ikkje forestille seg at denne vesle sola skulle verte til noko. Spesielt månane var stygge mot henne. Alle unnateke ein måne, som òg vart erta fordi faren berre kretsa rundt Pluto og ikkje ein «ordentlig» planet. Og det var på grunn av denne vennskapen at den vesle sola fekk vere med Nix ei natt og fekk prøve seg som måne.

Men det gjekk ikkje så bra. Sola var og er fødd som ei sol. Ho skinte sånn opp rundt Pluto at astronomane byrja å krangle, og Nix heldt nesten på å miste jobben sin. Så den vesle sola hadde ikkje anna val enn å finne ein soljobb.

Fyrst prøvde han seg i Brazil, men der ville dei berre ha ei sterk og kraftig sol, og helst ei som kunne samba. I Spania ville dei ha ei macho sol som kunne varme opp badestrendene. Og i England ville dei ikkje ha noka sol, berre regn og tåke. Frankrike ville ha ei sol som drakk vin, og den vesle sola var alt for ung for slikt. I Austerrike ville dei at sola skulle ha på seg lederhosen, så den jobben ville den vesle sola ikkje ein gong søke på. Kina hadde allereie ein drage som gav dei alt lys og vamre dei ønska, India hadde alle stjernene i Bollywood og Japan hadde gatene fylte med reklameskilt. Ja, det såg mørkt ut for den vesle sola.

Det sto att berre ein jobb som ingen andre ville ha. Men den vesle sola var nøygdd. Det var ein deltidsjobb, langt oppe mot nord og riktig nok om natta.