Tuesday, December 18, 2007

Under bananskallet (under the banana peel)

Gards diktsamling Under bananskallet er no tilgjengeleg på nett. Fyrst publisert av Scriba Press i 2006 og prenta berre på spesialordre, kan ho no kjøpast på nettet via Trollsilm VevButikk.

Boka inneheld ei mengde dikt frå dagane på vidaregåande og ei novelle er òg med på kjøpet. Vi er usikre om dette er Gardistans beste eller verste. Men, som enkelte vil seie, dersom du har lyst til å verte deprimert, so er dette ein må-lese. (Og kan til og med fungere som verkemiddel til å gløyme norsken sin. Hmmm...)


Gard's poetry collection Under bananskallet is now available online. Originally published by Scriba Press in 2006 and printed on special orders only, it can now be ordered online via the Trollsilm WebShop.

The book contains a whole bunch of poems from the high school days and a short story as well. We're not sure if it's Gardistan's best or worst. However, as some will say, if you want to get depressed, this is a must read. (And might be an incentive not to learn Norwegian. Hmmm...)

No comments: