Sunday, November 18, 2007

Hjemmefødsel / Home birth

English translation in Italics

Enkelte har uttrykt en viss skepsis for hjemmefødsel. Her er vårt generelle svar:
Some have expressed scepticism for home birth. Here is our general response:

Det finnes milliarder av grunner til å tro at det er trygt å føde hjemme, og at fødsel er en naturlig funksjon av kvinnens kropp. Vi hadde valgmuligheter:

There are billions of reasons to believe that it is safe to give birth at home, and that birth is a natural function of the female body. We did had options:

 • Vi valgte stressfrie omgivelser i stedet for sykehusets stressede omgivelser.
  We chose a stress free environment instead of the hospital's stressful environment.

 • Vi valgte naturlig fødsel uten kjemisk eller mekanisk inngrep for å få ting til å gå raskere/saktere/mindre smertefult. (Å føde i vann på 37 grader gav tilstrekkelig bedøvelse uten å senke hastigheten på fødselen)
  We chose natural birth without chemical or mechanical interference to make things go faster / slower / less painful. (Giving birth in 37 C water gave sufficient pain relief without slowing down the process.)

 • Vi valgte å holde oss rolig hjemme, 200 meter fra nærmeste ambulanse og 1100 meter fra helsesenteret, i stedet for å risikere fødsel i løpet av de 300 km med snø- og isføre midt i reinflyttinga.
  We chose to stay calm at home, 200 metres from the nearest ambulance and 1100 metres from the health centre, instead of risking birth somewhere along the 300 km of winter road in the middle of the reindeer moving season. (High risk of colliding with reindeer these days.)

 • Vi valgte et sted med frisk luft i stedet for eksosskyen til Snøvhit.
  We chose a location with clean air instead of the exhaust fumes from Snowwhite.

 • Vi la alt til rette for at en normal fødsel skulle kunne skje, og ble belønnet med verdens nydeligste barn som var rosa helt fra fødselen av, ikke blå som så mange sykehusfødsel er.
  We prepared to make a normal birth possible, and were rewarded with the world's most beautiful child, who came out pink from the moment of birth, not blue as so many hospital births are.

 • Vi sang og smilte til hverandre gjennom hele fødselen og mor kunne gi fra seg hvilke som helst lyder og gå hvor hun måtte ønske uten hemmelse fordi vi valgte å gjøre det på hjemmebane der VI var i kontroll over situasjonen.
  We sang and smiled to each other throughout the entire birth, and the mother was able to give any sounds and walk anywhere she wanted with no inhibitions, because we chose to do it in home court where WE were in control.

 • Vi valgte et sted med friske mennesker og svært få (vi var bare tre i huset), i stedet for en høyblokk full av syke mennesker.
  We picked a location with healthy people and that wasn't crowded (we were only three people in the house) instead of a high rise full of sick people.

 • Vi valgte å ta ansvar for egen fødsel, i stedet for å tro at "systemet" gir trygghet.
  We chose to take responsibility for the birth instead of believing that "the system" would give safety.

 • Og mor var i stand til å ta imot barnet med sine egne hender. Det synst vi sier sitt.
  And the mother was able to receive the child with her own hands. We believe that says what needs to be said.

 • Det vi manglet var muligheten til å forberede hjemmefødselen sammen med jordmoren. Systemet nektet henne å gi annet enn hjelp ved akkutt-tilfeller. Vi vil gi henne ære for den forståelse og assistanse hun gav oss den natten.
  What we were missing was the ability to prepare the home birth together with the mid-wife. The system barred her from assisting only in accute emergencies. We wish to give her honours for the understanding and assistance she gave us that night.

2 comments:

Hjörtur said...

Fantastiskt!

Til lykke, Gard og familie!

Inger Marie said...

Lihkku unna manaziin Gard ja Kaire!
Hui soma go leahppi saddan eadnin ja ahccin!

Doai leahppi ruovddit go valljiide ruovttus riegadahttit mana. Jeg beundrer dere! Det var tøft!